చాడ్విక్ బోస్‌మన్ సోదరుడు 'బ్లాక్ పాంథర్' పాత్రను సీక్వెల్‌లో మళ్లీ నటించాలని కోరుకుంటున్నాడు

చాడ్విక్ బోస్‌మాన్ సోదరుడు డెరిక్, చిత్రం యొక్క నల్లజాతి అభిమానులను ప్రేరేపించడానికి మార్వెల్ తన తోబుట్టువుల పాత్రను 'బ్లాక్ పాంథర్'లో టి'చల్లాగా తిరిగి చూపించాలని కోరుకున్నాడు.

నెట్‌ఫ్లిక్స్ మరియు హోవార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం చాడ్విక్ బోస్‌మాన్ గౌరవార్థం స్కాలర్‌షిప్‌లను ఏర్పాటు చేశాయి

$5.4 మిలియన్ స్కాలర్‌షిప్ హోవార్డ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో నాలుగు సంవత్సరాల ట్యూషన్‌ను కవర్ చేస్తుంది.